CARPACCIO TOMATES

Ingrédients

mozzarella Buffala / salade au pesto / tomates /
Price:
12,00€